Sản phẩm Học Viên

HỌC VIÊN PHẠM DƯƠNG TRUNG NGHĨA - RAICA PICTURES

Facebook học viên Phạm Dương Trung Nghĩa

HỌC VIÊN A. LẦY - Tổ chức Sự kiện B2EVENT

HỌC VIÊN TUẤN ĐẠT - Tổ chức Sự kiện và Giải trí JBY Hạ Long

HỌC VIÊN PHÙNG HẢI - Hiếu nhạc Quảng Nam

@dohoathuanyen

Chúc mừng Anh Phùng Hải - Hiếu Nhạc Media tốt nghiệp khóa học tại Đồ Họa Thuận Yến.#event #stage #lightingshow #malighting #depence

♬ nhạc nền - Đồ Họa Thuận Yến - Đồ Họa Thuận Yến

HỌC VIÊN NGUYỄN ANH TUẤN - Công ty sự kiện Genistar Event

HỌC VIÊN LẦY PHỐC (A LẦY) - Công ty sự kiện B2EVENT

DEMO TIMECODE BÀI TẬP KHÓA HỌC

@dohoathuanyen

Demo Timecode khóa học Depence R3 + MA Timecode Lighting Show tại Đồ Họa Thuận Yến #depence #Depencer3 #Depence2 #malighting #dohoathuanyen

♬ nhạc nền - Đồ Họa Thuận Yến - Đồ Họa Thuận Yến

DEMO TIMECODE BÀI TẬP KHÓA HỌC

DEMO TIMECODE BÀI TẬP KHÓA HỌC

0903.015.281