Sản phẩm Học Viên

Học viên: Tiến Sĩ, Đạo Diễn, Biên Đạo Múa PHẠM NGỌC HIỀN

Facebook học viên Phạm Ngọc Hiền

@dohoathuanyen

TS. Đạo Diễn Phạm Ngọc Hiền với khóa học lập trình bàn điều khiiern ánh sáng MA tại Đồ Họa Thuận Yến. #event #lightingshow #malighting #dohoathuanyen #unrealengine5

♬ nhạc nền - Đồ Họa Thuận Yến - Đồ Họa Thuận Yến
@dohoathuanyen

Ts. Đạo Diễn Phạm Ngọc Hiền tốt nghiệp khóa học lập trình bàn điều khiển ánh sáng MA Timecode Lightiong Show thực tế tại Đồ Họa Thuận Yến #event #stage #visualled #thietkesankhau #lightingshow #malighting #unrealengine5 #depence #dohoathuanyen

♬ nhạc nền - Đồ Họa Thuận Yến - Đồ Họa Thuận Yến

Học viên 2.2 triệu View TikTok Hoàng Anh Tuấn - Công ty sự kiện Duy Nguyễn - Đắk Nông

@dohoathuanyen

Học viên Hoàng Anh Tuấn tốt nghiệp khóa học lâp trình bàn điều khiển ánhh sáng MA #event #lightingshow #malighting #dohoathuanyen #unrealengine5

♬ nhạc nền - Đồ Họa Thuận Yến - Đồ Họa Thuận Yến
@dohoathuanyen

Thực hành lập trình bàn điều khiển ánh sáng Ma Timecode đèn thực bạn học viên Hoàng Anh Tuấn #event #lightingshow #malighting #dohoathuanyen #unrealengine5

♬ nhạc nền - Đồ Họa Thuận Yến - Đồ Họa Thuận Yến

Học viên 1.1 triệu View TikTok Nguyễn Đức Lam - Công ty sự kiện Huy Hiền - Nghệ An

@dohoathuanyen

Học viên Nguyễn Đức Lam tốt nghiệp khóa học lâp trình bàn điều khiển ánhh sáng MA #event #lightingshow #malighting #dohoathuanyen #unrealengine5

♬ nhạc nền - Đồ Họa Thuận Yến - Đồ Họa Thuận Yến
@dohoathuanyen

Thực hành lập trình bàn điều khiển ánh sáng Ma Timecode đèn thực bạn học viên Nguyễn Đức Lam #event #lightingshow #malighting #dohoathuanyen #unrealengine5

♬ nhạc nền - Đồ Họa Thuận Yến - Đồ Họa Thuận Yến

Học viên Tùng Nguyễn Công ty Minh Thiện Audio

Học viên Vũ Đài - Công Ty Tổ Chức Sự Kiện Tín Nhân

@dohoathuanyen

Thực hành lập trình bàn điều khiển ánh sáng Ma Timecode đèn thực bạn học viên Vũ Đài #event #lightingshow #malighting #dohoathuanyen #unrealengine5

♬ nhạc nền - Đồ Họa Thuận Yến - Đồ Họa Thuận Yến

Học viên Quang Phú - Công ty PTS Sound & Lighting

@dohoathuanyen

Tốt nghiệp khóa học lập trình bàn điều khiển ánh sáng Ma Timecode đèn thực bạn học viên Lê Quang Phú #event #lightingshow #malighting #dohoathuanyen

♬ nhạc nền - Đồ Họa Thuận Yến - Đồ Họa Thuận Yến
@dohoathuanyen

Thực hành lập trình bàn điều khiển ánh sáng Ma Timecode đèn thực bạn học viên Quang Phú #event #lightingshow #malighting #dohoathuanyen

♬ nhạc nền - Đồ Họa Thuận Yến - Đồ Họa Thuận Yến

Học viên Nguyệt Tử Thành

@dohoathuanyen

Tốt nghiệp khóa học lập trình bàn điều khiển ánh sáng M.A bạn học viên Tử Nguyệt Thành. #event #stage #thietkesankhau #lightingshow #malighting #dohoathuanyen

♬ nhạc nền - Đồ Họa Thuận Yến - Đồ Họa Thuận Yến
@dohoathuanyen

Thực hành lập trình bàn điều khiển ánh sáng Ma Timecode đèn thực bạn học viên Nguyệt Tử Thành #event #lightingshow #malighting #dohoathuanyen #depence

♬ nhạc nền - Đồ Họa Thuận Yến - Đồ Họa Thuận Yến
0903.015.281