Sân Khấu Sự Kiện

Sản phẩm học viên khóa học thiết kế Visual Led After Effects

Sản phẩm Học Viên Học viên: Phạm Ngọc Hiền Facebook học viên Phạm Ngọc Hiền https://www.youtube.com/watch?v=ZDYFYNtFDps&list=PLKIE5uvIHlDoVU42lEfINPXUgSPT8ecQ1&index=9 Học viên: Vũ Quang Kiên Facebook học viên Vũ Quang Kiên https://www.youtube.com/watch?v=TKVS_bfgtnw&list=PLKIE5uvIHlDoVU42lEfINPXUgSPT8ecQ1&index=14 Học viên: Nhàn Led Facebook học viên Nhàn Led https://www.youtube.com/watch?v=QG2IdwVsQy8&list=PLKIE5uvIHlDoVU42lEfINPXUgSPT8ecQ1&index=13 Học viên: Huy Du Facebook học viên Huy Du https://www.youtube.com/watch?v=iQok4zMuOcc&list=PLKIE5uvIHlDoVU42lEfINPXUgSPT8ecQ1&index=10https://www.youtube.com/watch?v=UyaDdHey2Q4&list=PLKIE5uvIHlDoVU42lEfINPXUgSPT8ecQ1&index=9 Học viên: Phong Nguyễn Facebook học viên […]

Sân Khấu Sự Kiện

Sản phẩm học viên khóa học Unreal Engine 5, giả lập bàn M.A Lighting Show

Sản phẩm Học Viên Học viên: Lữ Tiến Đạt Facebook học viên Lữ Tiến Đạt Học viên: Cao Xuân Hải (Ú) Facebook học viên Cao Xuân Hải Học viên: Phong Pham (Phongdesign) Facebook học viên Phong Phạm Học viên: Truong Nguyen Facebook học viên Trường Nguyên Học viên: Tiên Trần Facebook học viên Tiên Trần […]

Sân Khấu Sự Kiện

Sản phẩm học viên khóa học bàn ánh sáng M.A Show thực tế

Sản phẩm Học Viên Học viên: Tiến Sĩ, Đạo Diễn, Biên Đạo Múa PHẠM NGỌC HIỀN Facebook học viên Phạm Ngọc Hiền @dohoathuanyen TS. Đạo Diễn Phạm Ngọc Hiền với khóa học lập trình bàn điều khiiern ánh sáng MA tại Đồ Họa Thuận Yến. #event #lightingshow #malighting #dohoathuanyen #unrealengine5 ♬ nhạc nền – Đồ […]

0903.015.281