Khóa học đồ họa quảng cáo 2D, 3D, xử lý ảnh

Khóa học chuyên viên đồ họa quảng cáo in ấn 2D & 3D

 • 0
 • 0
 • (0)

Chuyên viên đồ họa mang đến cho các bạn kỹ năng phát triển ý tưởng và cơ hội việc làm…

Khóa học đồ họa quảng cáo 2D, 3D, xử lý ảnh

Khóa học 3Ds Max thiết kế đồ họa quảng cáo 3D

 • 0
 • 0
 • (0)

Thiết kế 3D quảng cáo, bảng hiệu, hộp đèn... giúp các bạn thể hiện được ý tưởng với khách hàng…

Khóa học đồ họa quảng cáo 2D, 3D, xử lý ảnh

Khóa học Photoshop xử lý, nâng cấp, Blend màu ảnh

 • 0
 • 0
 • (0)

Kỹ năng xử lý, blend màu ảnh, nâng cấp, phục hồi ảnh với nhiều thể loại: Ảnh chân dung, ảnh…

Khóa học đồ họa quảng cáo 2D, 3D, xử lý ảnh

Khóa học Illustrator (AI) thiết kế đồ họa quảng cáo, in ấn

 • 0
 • 0
 • (0)

Thực hành Illustrator (AI) thiết kế đồ họa quảng cáo, in ấn, ý tưởng thiết kế Logo, Poster, Brochure, Cataloge,…

Khóa học đồ họa quảng cáo 2D, 3D, xử lý ảnh

Khóa học Corel Draw thiết kế đồ họa quảng cáo, in ấn

 • 0
 • 0
 • (0)

Thành thạo kỹ năng thực hành Corel Draw thiết kế đồ họa quảng cáo, in ấn như: Logo, Poster, Brochure,…

Khóa học đồ họa quảng cáo 2D, 3D, xử lý ảnh

Khóa học chuyên viên đồ họa quảng cáo in ấn 2D & 3D

 • 0
 • 0
 • (0)

Chuyên viên đồ họa mang đến cho các bạn kỹ năng phát triển ý tưởng và cơ hội việc làm…

Khóa học đồ họa quảng cáo 2D, 3D, xử lý ảnh

Khóa học 3Ds Max thiết kế đồ họa quảng cáo 3D

 • 0
 • 0
 • (0)

Thiết kế 3D quảng cáo, bảng hiệu, hộp đèn... giúp các bạn thể hiện được ý tưởng với khách hàng…

Khóa học đồ họa quảng cáo 2D, 3D, xử lý ảnh

Khóa học Photoshop xử lý, nâng cấp, Blend màu ảnh

 • 0
 • 0
 • (0)

Kỹ năng xử lý, blend màu ảnh, nâng cấp, phục hồi ảnh với nhiều thể loại: Ảnh chân dung, ảnh…

Khóa học đồ họa quảng cáo 2D, 3D, xử lý ảnh

Khóa học Illustrator (AI) thiết kế đồ họa quảng cáo, in ấn

 • 0
 • 0
 • (0)

Thực hành Illustrator (AI) thiết kế đồ họa quảng cáo, in ấn, ý tưởng thiết kế Logo, Poster, Brochure, Cataloge,…

Khóa học đồ họa quảng cáo 2D, 3D, xử lý ảnh

Khóa học Corel Draw thiết kế đồ họa quảng cáo, in ấn

 • 0
 • 0
 • (0)

Thành thạo kỹ năng thực hành Corel Draw thiết kế đồ họa quảng cáo, in ấn như: Logo, Poster, Brochure,…

Hi, Welcome back!
Quên?
0903.015.281