Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học điều khiển bàn ánh sáng Pearl 1024 Show thực tế

 • 0
 • 0
 • (0)

Kỹ năng thiết kế, triển khai, vận hành show thực tế với bàn ánh sáng mini pearl 1024 giúp các…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học Sketchup – Depence thiết kế sân khấu sự kiện

 • 0
 • 0
 • (0)

Dựng hình sân khấu sự kiện với Sketchup, Plugin và ứng dụng phần mềm Depence với hệ thống đèn DMX…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học Depence R3_MA Timecode Lighting Show

 • 0
 • 0
 • (0)

Thiết kế Depence R3 và M.A đánh đèn Timecode Lighting Show cho sân khấu, sự kiện, Event, Stage và đây…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học thiết kế Visual Led After Effects sân khấu, sự kiện

 • 0
 • 0
 • (0)

Thiết kế Visual Led đa dạng phong cách cho sân khấu, sự kiện với kỹ năng sử dụng phần mềm…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học lập trình M.A Timecode Lighting Show thực tế

 • 0
 • 0
 • (0)

Kỹ năng thiết kế, triển khai, vận hành show thực tế với quy trình Timecode Lighting Show giúp các bạn…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học giả lập bàn M.A Timecode Lighting Show UE5

 • 0
 • 0
 • (0)

Giải pháp vận hành Timecode Lighting Show hệ thống đèn Dmx cho Unreal Engine 5 với phần mềm giả lập…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học Unreal Engine 5 thiết kế Lighting Show Event, Stage

 • 0
 • 0
 • (0)

Khóa học Unreal Engine 5 (UE5) thiết kế lighting show với hệ thống đèn dmx ứng dụng cho sân khấu,…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học 3Ds Max thiết kế sân khấu sự kiện, Event, Stage

 • 0
 • 18h
 • 2
 • (0)

Ý tưởng và phương pháp thiết kế chuyên nghiệp cho sân khấu sự kiện, event, stage, sản phẩm 3D truyền…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học điều khiển bàn ánh sáng Pearl 1024 Show thực tế

 • 0
 • 0
 • (0)

Kỹ năng thiết kế, triển khai, vận hành show thực tế với bàn ánh sáng mini pearl 1024 giúp các…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học Sketchup – Depence thiết kế sân khấu sự kiện

 • 0
 • 0
 • (0)

Dựng hình sân khấu sự kiện với Sketchup, Plugin và ứng dụng phần mềm Depence với hệ thống đèn DMX…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học Depence R3_MA Timecode Lighting Show

 • 0
 • 0
 • (0)

Thiết kế Depence R3 và M.A đánh đèn Timecode Lighting Show cho sân khấu, sự kiện, Event, Stage và đây…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học thiết kế Visual Led After Effects sân khấu, sự kiện

 • 0
 • 0
 • (0)

Thiết kế Visual Led đa dạng phong cách cho sân khấu, sự kiện với kỹ năng sử dụng phần mềm…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học lập trình M.A Timecode Lighting Show thực tế

 • 0
 • 0
 • (0)

Kỹ năng thiết kế, triển khai, vận hành show thực tế với quy trình Timecode Lighting Show giúp các bạn…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học giả lập bàn M.A Timecode Lighting Show UE5

 • 0
 • 0
 • (0)

Giải pháp vận hành Timecode Lighting Show hệ thống đèn Dmx cho Unreal Engine 5 với phần mềm giả lập…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học Unreal Engine 5 thiết kế Lighting Show Event, Stage

 • 0
 • 0
 • (0)

Khóa học Unreal Engine 5 (UE5) thiết kế lighting show với hệ thống đèn dmx ứng dụng cho sân khấu,…

Khóa Học Sân Khấu Sự Kiện, Lighting Show , TimeCode Show Thực Tế

Khóa học 3Ds Max thiết kế sân khấu sự kiện, Event, Stage

 • 0
 • 18h
 • 2
 • (0)

Ý tưởng và phương pháp thiết kế chuyên nghiệp cho sân khấu sự kiện, event, stage, sản phẩm 3D truyền…

Hi, Welcome back!
Quên?
0903.015.281