Video học Visual Led After Effects

Hướng dẫn lỗi Missing File After Effects Visual Led

title

VIDEO HƯỚNG DẪN HỌC VISUAL LED AFTER EFFECTS

Hướng dẫn lỗi Missing File After Effects Visual Led

Lỗi “Missing File” trong After Effects xuất hiện khi chương trình không thể tìm thấy hoặc truy cập vào tập tin được liên kết trong dự án của bạn. Đây có thể là kết quả của việc di chuyển hoặc xóa tập tin nguồn từ vị trí ban đầu, hoặc do việc mở dự án trên một máy tính khác mà không có tất cả các tập tin cần thiết.

Để sửa lỗi “Missing File” trong After Effects, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Tìm lại tập tin nguồn: Đầu tiên, hãy thử tìm lại tập tin nguồn bị thiếu bằng cách kiểm tra đường dẫn tập tin ban đầu. Nếu bạn đã di chuyển hoặc xóa tập tin, hãy đảm bảo rằng bạn đặt lại tập tin vào vị trí ban đầu.

2. Import lại tập tin: Nếu bạn không thể tìm lại tập tin nguồn, hãy import lại tập tin vào dự án After Effects bằng cách vào “File > Import” trong menu hoặc kéo thả tập tin vào giao diện After Effects.

3. Cập nhật đường dẫn tập tin: Nếu bạn đã di chuyển dự án hoặc tập tin nguồn sang một vị trí khác, bạn cần cập nhật đường dẫn tập tin trong After Effects. Để làm điều này, hãy chọn tệp bị thiếu trong “Project Panel”, nhấp chuột phải và chọn “Replace Footage > File…”, sau đó chọn đến vị trí mới của tập tin.

4. Kiểm tra các liên kết tập tin: Kiểm tra xem có các liên kết tập tin nào khác trong dự án của bạn cần được cập nhật không. Đôi khi, việc thiếu một tập tin có thể ảnh hưởng đến các tập tin khác trong dự án.

5. Lưu dự án lại: Sau khi đã cập nhật tất cả các tập tin bị thiếu, hãy lưu lại dự án của bạn để đảm bảo rằng các thay đổi được lưu và áp dụng.

VIDEO HƯỚNG DẪN HỌC THIẾT KẾ VISUAL LED AFTER EFFECTS SÂN KHẤU, SỰ KIỆN.

Khóa học After Effects Thiết kế Visual Led sân khấu, sự kiện

Học tập cùng các chuyên gia trong ngành Trực tiếp cầm tay chỉ việc - Online Gv kèm học

Học trực tiếp cầm tay chỉ việc - Giờ học linh động

✔️ Học phí tại lớp cầm tay chỉ việc: 6 triệu
✔️ Đăng ký học ngay, thời gian linh động theo học viên
✔️ Gv hướng dẫn từng học viên, về nhà có Video ôn bài
✔️ Cài đặt phần mềm, tặng bộ thư viện ứng dụng thực tế
✔️ Gv sửa bài, hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm khóa học
✔️ Cấp chứng chỉ khóa học, hỗ trợ kiến thức vô thời hạn

Học Online tương tác giảng viên 24/7

✔️ Học phí Online Gv hỗ trợ 24/7: 5 triệu
✔️ Đăng ký học ngay, thời gian linh động theo học viên
✔️ Học qua Video được biên soạn chi tiết, Gv hỗ trợ 24/7
✔️ Cài đặt phần mềm, tặng bộ thư viện ứng dụng thực tế
✔️ Gv sửa bài, hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm khóa học
✔️ Cấp chứng chỉ khóa học, hỗ trợ kiến thức vô thời hạn

Sản phẩm học viên, khóa học, video hướng dẫn Sân khấu, Sự kiện

Đánh Giá Chất Lượng Của Sinh Viên

Chưa Có Bài Đánh Giá Nào
Chưa Có Bài Đánh Giá Nào
Không có dữ liệu có sẵn trong phần này
Không có dữ liệu có sẵn trong phần này
0903.015.281