Video học Visual Led After Effects

Thiết kế hiệu ứng Fill, Tint, Tritone, CC Tone Visual Led

title

VIDEO HƯỚNG DẪN HỌC VISUAL LED AFTER EFFECTS

Thiết kế hiệu ứng Fill, Tint, Tritone, CC Tone

Để chỉnh màu trong thiết kế Visual LED các bạn có thể sử dụng các hiệu ứng Fill, Tint, Tritone và CC Toner trong phần mềm Adobe After Effects:

1. Effect Fill:

– Hiệu ứng Fill trong After Effects giúp bạn thay đổi màu sắc của một layer bằng cách điều chỉnh màu chính xác hoặc sử dụng một mẫu màu. Để sử dụng hiệu ứng Fill:

– Chọn đối tượng mà bạn muốn thay đổi màu.
– Chọn “Effect” > “Generate” > “Fill” từ thanh menu.

– Tùy chỉnh màu sắc bằng cách chọn màu trong cửa sổ hiệu ứng Fill.

2. Hiệu ứng Tint:

– Hiệu ứng Tint trong After Effects cho phép bạn chuyển đổi màu sắc của một đối tượng dựa trên độ sáng về màu sắc của file gốc. Trong đó màu sáng thay đổi dựa theo “Map White to”, ngược lại màu tối sẽ thay đổi theo “Map Black to”. Để sử dụng hiệu ứng Tint:

– Chọn đối tượng mà bạn muốn thay đổi màu.

– Chọn “Effect” > “Color Correction” > “Tint” từ thanh menu.

– Tùy chỉnh màu sắc bằng cách chọn màu trong cửa sổ hiệu ứng Tint.

3. Hiệu ứng Tritone:

– Hiệu ứng Tritone trong After Effects cho phép bạn chỉ định ba màu sắc để thay đổi màu sắc của một đối tượng dựa theo Highlights, Midtones và Shadown. Để sử dụng hiệu ứng Tritone:

– Chọn đối tượng mà bạn muốn thay đổi màu.
– Chọn “Effect” > “Color Correction” > “Tritone” từ thanh menu.

– Tùy chỉnh ba màu sắc bằng cách chọn màu cho mỗi kênh màu (Shadow, Midtone, Highlight).

4. Hiệu ứng CC Toner:
– Hiệu ứng CC Toner trong After Effects cho phép bạn tạo hiệu ứng màu đa dạng hơn với nhiều tùy chọn khác nhau. Để sử dụng hiệu ứng CC Toner:
– Chọn lớp mà bạn muốn thay đổi màu.
– Chọn “Effect” > “Color Correction” > “CC Toner” từ thanh menu.
– Tùy chỉnh bảng màu bằng cách chọn màu cho mỗi kênh màu (Shadow, Midtone, Highlight).
Khi sử dụng các hiệu ứng Fill, Tint, Tritone và CC Toner trong After Effects, bạn có thể tùy chỉnh màu sắc của các lớp và đối tượng trong thiết kế Visual LED để tạo ra hiệu ứng màu sắc đa dạng và ấn tượng.

VIDEO HƯỚNG DẪN HỌC THIẾT KẾ VISUAL LED AFTER EFFECTS SÂN KHẤU, SỰ KIỆN.

Khóa học After Effects Thiết kế Visual Led sân khấu, sự kiện

Học tập cùng các chuyên gia trong ngành Trực tiếp cầm tay chỉ việc - Online Gv kèm học

Học trực tiếp cầm tay chỉ việc - Giờ học linh động

✔️ Học phí tại lớp cầm tay chỉ việc: 6 triệu
✔️ Đăng ký học ngay, thời gian linh động theo học viên
✔️ Gv hướng dẫn từng học viên, về nhà có Video ôn bài
✔️ Cài đặt phần mềm, tặng bộ thư viện ứng dụng thực tế
✔️ Gv sửa bài, hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm khóa học
✔️ Cấp chứng chỉ khóa học, hỗ trợ kiến thức vô thời hạn

Học Online tương tác giảng viên 24/7

✔️ Học phí Online Gv hỗ trợ 24/7: 5 triệu
✔️ Đăng ký học ngay, thời gian linh động theo học viên
✔️ Học qua Video được biên soạn chi tiết, Gv hỗ trợ 24/7
✔️ Cài đặt phần mềm, tặng bộ thư viện ứng dụng thực tế
✔️ Gv sửa bài, hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm khóa học
✔️ Cấp chứng chỉ khóa học, hỗ trợ kiến thức vô thời hạn

Sản phẩm học viên, khóa học, video hướng dẫn Sân khấu, Sự kiện

Đánh Giá Chất Lượng Của Sinh Viên

Chưa Có Bài Đánh Giá Nào
Chưa Có Bài Đánh Giá Nào
Không có dữ liệu có sẵn trong phần này
Không có dữ liệu có sẵn trong phần này
0903.015.281